İtilaf Devletleri nedir 4 sınıf

Muqe

Global Mod
Global Mod
İtilaf Devletleri nedir 4 sınıf?

I. İtilaf Devletleri Hakkında Genel Bilgi

İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nın taraflarını oluşturuyordu. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nın taraflarını oluşturan İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya'dan oluşan bir ittifaktı. İtilaf Devletleri, üçüncü taraflara karşı birlikte hareket ederek savaşın sona ermesine yardım etmeyi amaçlıyordu. İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra, çatışmaların sona ermesi için ekonomik, askeri ve siyasi etkinlikler oluşturmaya çalıştılar.

II. İtilaf Devletleri 4 Sınıfı

İtilaf Devletleri 4 sınıfa ayrılır:

1. İngiltere: İngiltere, Birinci Dünya Savaşı'nın öncüsü olarak kabul edilir, çünkü savaşın başlamasından önce İngiltere, Almanya ve Fransa arasındaki gerilimi hafifletmek için çaba harcadı. İngiltere, savaşın başlamasından sonra, Fransa ve Rusya ile ittifak kurdu ve İtilaf Devletleri'ne katıldı.

2. Fransa: Fransa, Birinci Dünya Savaşı'nın kahramanı olarak kabul edilir, çünkü savaşın başlamasından sonra Fransa, Almanya'ya karşı direnç gösterdi. Fransa, İngiltere ve Rusya ile ittifak kurdu ve İtilaf Devletleri'ne katıldı.

3. Rusya: Rusya, Birinci Dünya Savaşı'na katılan üçüncü ülke olarak kabul edilir. Rusya, savaşın başlamasından sonra Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı direniş gösterdi. Rusya, İngiltere ve Fransa ile ittifak kurdu ve İtilaf Devletleri'ne katıldı.

4. İtalya: İtalya, Birinci Dünya Savaşı'na katılan dördüncü ülke olarak kabul edilir. İtalya, savaşın başlamasından önce Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na karşı direniş gösterdi. İtalya, İngiltere, Fransa ve Rusya ile ittifak kurdu ve İtilaf Devletleri'ne katıldı.

III.